Ισπανικά

  • PDF

Αποτελεσματική προετοιμασία για την απόκτηση των αναγνωρισμένων από τον Α.Σ.Ε.Π. διπλωμάτων σε όλα τα επίπεδα.

Τμήματα Ισπανικών Β1 – Β2 (Intermedio)
Πιστοποιούν την καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, όπου ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει τις βασικές ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, καθώς και συζητήσεις σχετικά με ζητήματα ειδικότητάς του.
Τμήματα Ισπανικών Superior C2
Ο σπουδαστής, ως άριστος χρήστης της γλώσσας, μπορεί να κατανοήσει σχεδόν όλα όσα ακούει και διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, να ανασυνθέσει επιχειρήματα και περιγραφές σε μία συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Δυνατότητα ιδιαιτέρων μαθημάτων στο χώρο μας, καθώς και κλειστών group 2-3 ατόμων.

Joomla SEO by AceSEF

Contact Info

  • Μελίνας Μερκούρη & Σοφίας 2 - Νέο Ηράκλειο
  • Tel: 210 2824642
  • Fax: 210 2821772
  • Email us